Novinky

Stabilný podnik 2018

Rok 2018 bol pre nás obzvlášť úspešným! Získali sme certifikát v kategórii
„Stabilný slovenský SME podnik s jubilejným výročím založenia“ – a to už
s dlhšou ako 20 ročnou tradíciou. Rok 2019 je pre nás 25. rok na trhu.

Ďakujeme!